„Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.“ (Evrei 11:3) Cum ştim în ce fel au fost făcute lumile? Prin credinţă. Credinţa connduce la cunoştinţă. Aceasta este lucrarea ei specială. Cunoştinţa câştigată prin credinţă nu este vagă şi incertă, ci este cea mai sigură dintre toate cunoştinţele. De fapt, nu există o adevărată cunoştinţă care să nu provină din credinţă. Cunoştinţa care vine pe orice altă cale este speculaţie. Necredinciosul consideră credinţa o nebunie, dar cel credincios ştie că temelia acesteia este credinţa. Cine crede, cunoaşte.

Cunoaşterea alfabetului este unul dintre cele mai banale lucruri din lume. Acesta stă la baza oricărei cunoştinţe. Nimeni nu ridiculizează un copil care spune că ştie literele alfabetului şi care declară hotărât, în ciuda oricărei opinii contrare, că ‘A’ este ‘A’. Şi totuşi el ştie acest lucru numai prin credinţă. El nu a făcut niciodată cercetări personale; el a acceptat afirmaţia profesorului. Şi profesorul a trebuit să înveţe alfabetul în acelaşi mod – prin credinţă. Profesorului nu i s-a demonstrat că ‘A’ este ‘A’. Nu s-ar fi putut. Dacă ar fi refuzat să creadă până când i s-ar fi demonstrat, el nu ar fi învăţat niciodată să citească. El trebuia să accepte aceasta prin credinţă, după care s-ar fi dovedit adevărată în orice situaţie. De nimic nu sunt oamenii mai siguri decât de literele alfabetului şi în acelaşi timp nu există nimic altceva care să depindă mai mult de credinţă.

După cum copilul învaţă alfabetul noi învăţăm adevărurile lui Dumnezeu. Oricine primeşte împărăţia cerului s-o primească ca un copilaş. Prin credinţă învăţăm să-L cunoaştem pe Isus Hristos care este Alfa şi Omega, întregul alfabet al lui Dumnezeu. Cel care crede afirmaţia simplă a Bibliei privind creaţiunea poate fi sigur că Dumnezeu a creat într-adevăr cerurile şi pământul prin puterea cuvântului Său. Faptul că un necredincios se îndoieşte de aceasta şi crede că e o prostie nu-l afectează, tot aşa cum cunoaşterea de către noi a alfabetului nu este afectată sau contrazisă de ignoranţa altcuiva.

De AlexB

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *