Elena Dance – De ce?!

Acest album a fost inregistrat in noiembrie 2005.

Realizatori:
Elena Dance – voce
Cristian Danut Blaga – instrumental, inregistrare
Alex Bizau – inregistrare, mixaj, coperta

1. Rugă

Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre şi la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău! (Daniel 9:18-19)

2. De ce?!

De ce atâtea suferinţi?!
De ce copii făr’ de părinţi?!
De ce-n familii dezbinări
Şi între neamuri tulburări?!
De ce nu-i pace pe pământ?!
De ce războaie, câte sunt?!
De ce amaruri şi suspin?!
De ce trăim foarte puţin?!

Oare nu noi ne-am depărtat
De Creator şi L-am uitat?…
Poruncile-I nu le păzim
Şi pe Isus nu-L mai iubim…

De ce fraţii se duşmănesc
Şi pe părinţi nu-i mai cinstesc?!
De ce dreptatea a pierit
Şi răul parcă-a biruit?!
De ce nu-i sigur nimenea
De ziua care va urma?!
De ce credinţa a slăbit
Şi dragostea mult s-a răcit?!

Aş vrea la Mine să veniţi
Şi adevărul să-L primiţi,
Căci eu sunt Domnul, Dumnezeu
Şi nu doresc la nimeni rău!
Eu v-am creaţ şi vă iubesc
Şi lângă Mine vă doresc
Ca-n veşnicie să trăiţi
Desăvârşiţi şi fericiţi!”

„O, cât de mult Eu vă iubesc
Şi-n ceruri sus vă pregătesc
Numai splendori şi bucurii
De vreţi să fiţi ai Mei copii!”

3. În lumea aceasta…

În lumea-aceasta toate-s trecătoare,
Se duc întruna, toate vor pieri
Şi lucruri cari fac inima să doară
Colo-n cer sus vor fi doar amintiri…

Dar până-atunci voi lăuda pe Domnul,
Ruga mea spre El se va-nălţa,
Până-n cea zi când voi ajunge-n ceruri,
În ziua când Îl voi vedea!

În lumea-aceasta toate-s trecătoare,
Durerile-s doar trepte tot mai sus
De-a lungul drumului ce mă conduce
La-al meu iubit Mântuitor, Isus!

În lumea-aceasta toate-s trecătoare,
Necazul meu de azi va fi cândva
Cununa vieţii cea nepieritoare
Ce-n ziua ceea Domnul mi-o va da!

4. Nimic nu sunt…

Nimic nu sunt, un strop de tină
În care-ai pus un bob de grâu,
Un ciob în care aprinzi lumina,
Pustiu din care Tu scoţi un râu!
Nimic nu sunt, o cupă spartă
Din care faci un heruvim,
Sunt omul care Te-am dat la moarte
Fără să-mi pese de-al Tău suspin…

Nimic nu sunt, un rob netrebnic
Chemat ca jugul Tău să-l port…
Să dau de-o parte piatra cea rece,
Când Tu dai viaţa celui mort!
Nimic nu sunt, o trestie frântă
Din care faci toiag de fier,
O luminiţă fumegândă
Ce mâine fi-va o stea pe cer!

Nimic nu sunt, dar Tu eşti TOTUL
Şi Tu Te-ai dat ca preţ al meu,
Făcând din pieptul meu chivotul
Ce-L poartă-n el pe Dumnezeu!

Nimic nu sunt, nimic sub soare!
Dar Tu Te-ai dat pentru nimic!
În veci să fii mereu mai mare,
Iar eu în veci mereu mai mic!

5. Tată, toţi Te rugăm

Tată, toţi Te rugăm,
În Tine doar sperăm,
Ne-ascultă când strigăm
Azi în nevoi!
Trist e şi-ntunecos,
Drumul greu şi spinos,
Dacă Isus Christos Nu e cu noi!

Tată, toţi Te rugăm
Nu ne lăsa!
La Tine doar sperăm
Şi-n mila Ta!

Întoarce-i pe cei răi!
Ne du pe sfinte căi,
Fii scutul alor Tăi În suferinţi!
Singuri suntem pierduţi,
Grăbeşte să ne-ajuţi,
Puteri să ne-mprumuţi
În străduinţi.

Al Tău har dă-ni-L Tu,
Cu dreapta-Ţi ne condu,
Să fim purtaţi de-acum
Pe netezi căi!
O, Doamne, fii cu noi În orişice nevoi,
Ne recunoaşte-apoi
Drept fii ai Tăi!

6. Aleargă la Isus

De ce alergi în lume
Zadarnic, fără teamă?!
De ce în ea mereu tu
Fericirea cauţi?!

Aleargă fără teamă
La Isus ce te cheamă,
El îţi dă fericirea
Şi-n cer moştenirea!

Răsplata lumii este
Numai chin şi durere,
Căci strălucirea lumii
Cu toate va pieri…

Vin’ la Isus acuma,
Vin’ la Mântuitorul,
El îţi va da iertarea
Şi-n cer te va lua!

7. Atât am căutat

Atât am căutat rostul vieţii
C-am ajuns rob acestei căutări…
Dar Isus mi-a deschis orizont spre Calvar,
Loc de chin şi de mari îndurări.

E şters pentru veci tot trecutul
Prin sângele curs pe Calvar!
Am schimbat temerile într-un cânt glorios
Sunt liber acum, o, ce har!

Acum de trecut eu sunt liber,
Căci Isus a-nnoit viaţa mea,
Bucurii am în inima mea ne-ncetat
O cântare spre lauda Sa!

8. Aproape de Dumnezeu

Când eşti aproape de Dumnezeu
Nimic din viaţă nu este greu,
Când ai pe Isus totu-i frumos,
Căci El e Viaţa, Isus Christos!

Nu vei avea din fericiri cu Dumnezeu
Dacă nu stai mereu în El, pe calea Sa…
Dacă-i aşa, întoarce-te şi nu pleca,
Isus iubeşte fiinţa ta, nu uita!

Azi se mai poate, mai este har,
Încă iertarea se dă în dar!
Primeşte jertfa din Golgota,
Îţi dă iertarea prin moartea Sa!

Nu te opri, gândeşte-te ce-ai fost, ce eşti
Isus te-ndeamnă să păşeşti pe calea Sa!
EL VINE IAR şi vei uita de-acest pământ,
Te vei ‘nălţa la Cel PreaSfânt, ÎN CURÂND!

9. Mă întorc

O rază plăpândă de pace-am simţit,
Voi merge acas’!
Chemarea Sa blândă eu am auzit,
Voi merge acas’!

Mă întorc acas’,
Mai am doar un pas,
În măreţul loc ceresc
Voi ajunge acas’!

Cu vocea Sa caldă mereu m-a-ndemnat “
Vino azi acas’!”,
Prin jertfa Lui sfântă eu sunt azi iertat
Voi merge acas’!

10. Doamne, a crede vreau

Doamne, a crede vreau,
Tu să mă-nveţi!
Întotdeauna-aş vrea,
Tu să mă-nveţi!
Oricând a Te urma,
Făcând doar voia Ta,
Smerit a mă ruga,
Tu să mă-nveţi!

Doamne, a crede vreau,
Tu să mă-nveţi!
Rob lui Isus a fi,
Tu să mă-nveţi!
Vezi că-mi lipseşte zel,
Dragoste n-am de fel,
Cum să trăiesc ca El,
Tu să mă-nveţi!

Doamne, a crede vreau,
Tu să mă-nveţi!
Vreau să-Ţi fiu martor viu,
Tu să mă-nveţi!
Iată, trec zilele,
Albe sunt holdele, Tu-mi spui „Adună-le!”,
Tu să mă-nveţi!

Doamne, a crede vreau,
Tu să mă-nveţi!
Să-aştept venirea Ta,
Tu să mă-nveţi!
Cum să-drum viaţa mea,
Ca la venirea Ta,
Să pot sta-n faţa Ta,
Tu să mă-nveţi!

11. Mă-ncred în El

Mă-ncred în El orice s-ar întâmpla
Pe drumul meu sau în viaţa mea,
Fie ce-o fi, în orice zi
Cerescul Tată m-a călăuzi…

Mă-ncred în El, El ştie soarta mea
Pe stâncă sus sau în adânc de văi;
Lovit de val ajung la mal
Cerescul Tată m-a călăuzi!

Mă-ncred în El oriunde aş fi dus,
Chiar în cuptor de foc de aş fi pus,
În suferinţi sau bucurii
Cerescul Tată m-a călăuzi…

Mă-ncred în El chiar şi când nu-nţeleg,
Eu voia Lui întotdeauna-aleg!
Căci doar aşa, spre ţara Sa
Cerescul Tată m-a călăuzi!

12. M-a ridicat

M-adânceam eu în păcat
De-al păcii ţărm pierdut,
Cu tot sufletul pătat,
Simţeam că mă scufund…
Dar al mărilor Stăpân
M-a auzit strigând
Şi din ape El m-a scos,
Eu sigur sunt!

M-a ridicat! M-a ridicat!
Când nimeni nu mai putea,
M-a ridicat!

Toată inima Îi dau,
Veşnic de El mă prind,
Lui cu totul mă predau,
Lauda-I mereu o cânt!
Ce iubire de nespus
Vreau s-o slăvesc mereu,
Să-I servesc tot credincios,
Doresc azi eu!

Suflete, priviţi în sus,
Isus vă va salva;
Şi din marea de păcat
El vă va ridica!
El e-al mărilor Stăpân
Talazuri Îl ascult’
Şi pe voi vă va scăpa
Din valul crunt!

13. Vreau să spun

Vreau-ţi să spun, amice, totul despre Isus,
Cum în El aflat-am Prieten minunat,
Vreau să-ţi spun cum viaţa Domnul mi-o schimbase
Şi-a lucrat în chip atât de minunat!

Nu există prieten ca şi Isus,
Numai El păcatul mi-a spălat,
Chiar durerea mea cea mare mi-o luase,
O, ce Prieten minunat!

Păcătos am fost când Isus mă găsise,
Chinuit nespus de falsele-mi plăceri,
Dar Isus întinse mâna-I salvatoare,
Mi-arătase apoi un drum ce duce-n cer!

Bucurii nespuse zilnic vin cu Sine
Şi iubirea-I tot mai mult o înţeleg,
Dar de ce S-a coborât să mă salveze,
Nu pot şti, dar sus în ceruri am să-ntreb…

14. Prieten minunat

Isus, Prieten minunat,
Din aştrii de departe,
El pân’ la mine S-a plecat
Pe când eram în moarte…
M-a scos din foc, m-a scos din val
Cu braţul Său cel tare
Şi-n ceruri sus mi-a pregătit
Cetate de scăpare!

Isus, Prieten minunat,
Mai bun decât un frate,
Sunt fericit că L-am aflat
El mă-nţelege-n toate!
Şi nici o teamă nu mai am,
El duce-a mea povară
Şi glasul Său e un balsam,
Nimic să nu mă doară!

Isus, Prieten minunat,
Prin orice-ar fi să vină
Eu sunt al Lui şi El al meu
În pace şi lumină!
Şi nici un pas şi nici o zi
El singur nu mă lasă,
De parcă chiar am început
Vecia cea frumoasă!

15. Isuse, Tu mi-ai dat

Isuse, Tu mi-ai dat Scumpă viaţa Ta
Ca să mă ştii salvat
Din căderea mea!
Cu bucurie-aş vrea Să-Ţi dau şi eu ceva…
Primeşte darul meu:
Toată inima!

E poate prea puţin Ce Îţi dăruiesc,
Dar chiar de sunt sărac
Pot să Te iubesc…
Oricât de mult aş vrea,
Tot prea puţin Ţi-aş da…
Primeşte darul meu: Toată inima!

Mi-arată, Doamne, Tu Unde să lucrez,
Cu dragostea dintâi
Paşii să-Ţi urmez,
Căci pentru Tine-aş vrea Să fac şi eu ceva!
Primeşte darul meu:
Toată inima!

Mereu mai mult aştept
Ziua când să-Ţi spun,
C-un dor aprins în piept,
Cât ai fost de bun!
Cu Tine eu voi sta Întreagă viaţa mea,
Primeşte darul meu:
Toată inima!

16. Un copil

Am fost acolo când în lume ai venit
Şi am auzit cum prima oară-ai plâns,
Cu tine-am fost acolo, chiar dacă n-ai ştiut
Şi acum vreau s-asculţi ce am sa-ţi spun:

Un copil vei fi mereu în ochii Mei,
Când iubirea vei căuta voi fi acolo,
Când vei îmbătrâni, aş vrea ca tu atunci să ştii:
Un copil vei fi mereu în ochii Mei…

Am fost acolo întâi când te-ai rugat
Şi am auzit ce-atunci tu Mi-ai promis,
Zdrobit când vii spunându-Mi: „Tătă! Am păcătuit!”…
Te ridic şi strâns te ţin cu braţul Meu!

17. Instrumental

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *